bash.im ithappens.me zadolba.li
+ 8060 [:||||:] Комикс 2015-08-23 09:13 #435300
ааа: Открываю историю болезни
Там написано шшшшшшшшшш
Шшшшшшшшш
Шшшшшшшшшшш
И в конце зшшшшшшшшш