#240433
24.05.2007 в 2:02
<Crimson> Кревед!
<Bezz> преведко
7415